top of page

Regulamin

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka Złota Rybka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

 2. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych.

 3. Natychmiast po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku u właściciela Ośrodka i dokonaniu opłaty za pobyt. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 4. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku.

 5. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.

 6. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach.

 7. Gość ośrodka zobowiązany jest:

  • dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka

  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 7:00.

  • korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów Ppoż. i BHP.

 8. Przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi np.; psy koty itp. (po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Ośrodka),zwierzęta muszą być pod opieką swoich właścicieli.

 9. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków.

 10. Parkowanie samochodów w miejscu wyznaczonym przez właściciela Ośrodka.

 11. Kąpielisko jest niestrzeżone .

 12. Dzieci mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych / rodziców

 13. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska i kąpieli osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka i kąpieliska.

 15. Na terenie Ośrodka obowiązuje:

  • doba hotelowa od godziny 13:00 do godziny 10:00

  • brama wjazdowa jest zamknięta od godziny 22:00 do godziny 7:00

 16. Osobą przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:

  • używać grilla na tarasie

  • rozpalać ognisk w miejscach niewyznaczonych

  • skakać do wody z pomostu oraz wypożyczonego lub własnego sprzętu wodnego.

 17. Wypożyczając sprzęt wodny należy zgłosić właścicielowi, możliwość korzystania ze sprzętu od 7:00 do 21:30 .

 18. Rezerwacja następuje poprzez wpłatę  zaliczki w wysokości 25% wartości pobytu. Brak wpłaty zaliczki oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji. Przy rezygnacji z pobytu w terminie najpóźniej na 30 dni przed planowanym pobytem, zaliczkę zwracamy, po tym okresie zaliczka nie podlega zwrotowi. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

 19. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.

 20. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 8.00 do 22.00.

 21. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy  o poinformowanie właścicieli, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg obowiązującego cennika lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 22. Zabrania się używania w domkach własnych urządzeń grzejnych. Przed opuszczeniem domku należy odłączyć podgrzewacz wody z prądu.

 23. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym zezwala się na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga oraz sprzątania nieczystości.

 24. Ośrodek posiada bezpłatny, niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody.

 25. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku. Za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi pełną odpowiedzialność.

 26. Korzystanie ze sprzętu pływającego oraz pływanie w jeziorze odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność wynajmujących. Dzieci przebywające w obrębie jeziora muszą pozostawać pod nadzorem rodziców/opiekunów.

 27. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka /kontakt pod nr telefonu/603138150/.

bottom of page